κεραμοσκεπής -ής -ές  

  • für ein Gebäude dessen Dach mit Ziegeln bedeckt ist
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... που να επιβεβαιώνουν την παράδοση αυτή. Ο Ναός είναι λιθόχτιστος και κεραμοσκεπής. Στο νότιο μέρος υπάρχει νάρθηκας διαστάσεων μήκους 3,50 μ. και πλάτους ...

... και οικονομική ανάπτυξη. Ο Ναός είναι τρίκλιτη βασιλική ξυλόστεγη και κεραμοσκεπής. Χωρίζεται με δυο σειρές από κολώνες σε 3 κλίτη από τα οποία το μεσαίο ...

... όταν ο Σουλτάνος βρέθηκε στο προάστιο του Χρυσοκεράμου είδε ένα νέο κεραμοσκεπές κτίριο, και μόλις πληροφορήθηκε ότι ήταν χριστιανικός ναός, εξοργίστηκε ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

keramoskepis -is -es, keramoskephs -hs -es

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15