κατεβατός -ή -ό  

  • bergab
    upvotedownvote
  • von oben herunter
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Απεβίωσε το 1979. Εκτελέστηκαν επίσης, για συμμετοχή στην οργάνωση, οι Κατεβάτης, Λόης, Σκούρας και Παπαδόπουλος. Στις 14 Δεκεμβρίου του 1942, επιζώντα ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

katevatos -i -o, katebatos -h -o


Deutsche Synonyme zu: κατεβατός -ή -ό

bergab

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15