καταφανής -ής -ές  

  • offenkundig
    upvotedownvote
  • offensichtlich
    upvotedownvote
  • scheinbare
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... συγγένεια της επιστήμης αυτής προς τη Φυσική και τη Χημεία καθίσταται καταφανής, από τις θεωρητικές βάσεις των οποίων και στηρίζεται. Η κλασική Ατομική ...

... αρχικά, από τους φίλους του σχήματος, καθώς η αλλαγή του ήχου τους έγινε καταφανής σε αυτό το τραγούδι. Σε μία ψηφοφορία που έγινε στην ελληνική έκδοση του ...

... μετά της Κόρης. Η συγγένεια των Λερναίων με τα Ελευσίνια μυστήρια είναι καταφανής. Από πολλές επίσης πληροφορίες συνάγεται πως οι ιεροφάντες και των δύο ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

katafanis -is -es, katafanhs -hs -es


Deutsche Synonyme zu: καταφανής -ής -ές

möglicherweise offenbar offenkundig vermutlich scheinbar offensichtlich womöglich anscheinend wahrscheinlich wohl aussehen nach (alles) spricht für scheinen zu klar wie Kloßbrühe sonnenklar glasklar völlig klar klar zutage liegen evident (klar) auf der Hand liegen eindeutig klar wie Klärchen ohne jeden Zweifel offen zutage liegen (so) klar wie eins und eins ist zwei (ein) (ganz) klarer Fall (eine) (ganz) klare Kiste (völlig) klarliegen (Fall) (es gibt) nichts zu diskutieren mit den Händen zu greifen (das) sieht ein Blinder mit dem Krückstock manifest auffällig unübersehbar intensiv deutlich wahrnehmbar stark ausgeprägt hervorstechend auffallend augenfällig ins Auge stechend markant nicht zu übersehen ersichtlich deutlich sichtbar deutlich erkennbar apparent ins Auge fallend dick und fett (anschreiben / ankreuzen) klar und deutlich eklatant flagrant allem Anschein nach dem äußeren Anschein nach zu urteilen so wie es aussieht augenscheinlich dem Augenschein nach äußerlich betrachtet nach allem Anschein wie es scheint wie es schien

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15