ιλαρός -ή -ό  

  • heiter
    upvotedownvote
  • mellow
    upvotedownvote
  • trockener Weißwein
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Γρήντζαλης, Έλληνας αγωνιστής Αλέξανδρος Καντακουζηνός, Έλληνας πολιτικός Ιλαρίων Καρατζόγλου, Έλληνας οπλαρχηγός Δημήτριος Μακρής, Έλληνας οπλαρχηγός Νότης ...

... ερημίτου (†ιδ΄αι.) του εν Καλάνα (Βάλτου) Οσίου Πανηγυρίου του εν Κύπρω Οσίων Ιλαρίου και Σεραπίωνος Ησαΐου, επισκόπου Ροστοβίας Ησαΐου σπηλαιώτου του θαυματουργού ...

... Μογλενών. Η μονή αυτή έχει ως κτήτορα και ιδρυτή της τον ίδιο τον Άγιο Ιλαρίων, ο οποίος υπήρξε ένας μεγάλος Ιεράρχης της Εκκλησίας μας του 12ου αιώνα ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ilaros -i -o, ilaros -h -o


Deutsche Synonyme zu: ιλαρός -ή -ό

froh gelaunt gut drauf frohgemut beglückt vergnügt erheitert fidel bumsfidel beschwingt fröhlich gut gelaunt ausgelassen lustig gut aufgelegt heiter mopsfidel wildvergnügt wild vergnügt frohen Mutes freudig erregt munter (sich) pudelwohl (fühlen) quietschfidel unverdrossen launig freudetrunken voller Freude von Freudigkeit erfüllt aufgeräumt gutgelaunt wohlgestimmt wohlgelaunt guter Dinge immer munter frisch, fromm, fröhlich, frei klar hell wolkenlos in Stimmung angeregt sonnig unbewölkt freundlich (Wetter) schön

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15