ικανός -ή -ό  

  • fähig
    upvotedownvote
  • fähig zu
    upvotedownvote
  • in der Lage
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... προσωπικότητα του δημόσιου βίου της Αυτοκρατορίας. Ήταν ένας ήσυχος και ικανός λόγιος. Πριν εκλεγεί Πατριάρχης, είχε λάβει το αξίωμα του «λογοθέτου του ...

... Προύσας και το 1837 Μητροπολίτης Εφέσου. Περιγράφεται ως άνθρωπος μορφωμένος, ικανός και δραστήριος, αλλά και πονηρός και φιλοχρήματος. Εξελέγη για πρώτη φορά ...

... του Αυτοκράτορα Ζήνωνα το Ενωτικόν (482), συμβιβασμός ο οποίος θα ήταν ικανός, όπως ο ίδιος θεωρούσε, να ενώσει μεταξύ τους Χαλκηδονιακούς και Μονοφυσίτες ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ikanos -i -o, ikanos -h -o


Deutsche Synonyme zu: ικανός -ή -ό

qualifiziert fähig tauglich fit firm ausgebildet kompetent potent leistungsfähig

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15