θερμικός -ή -ό  

  • thermisch
    upvotedownvote
  • thermische
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... υπάρχει από την αρχαιότητα, εντούτοις οι θερμικές μηχανές εκείνης της περιόδου δεν είχαν πρακτική χρήση. Η πρώτη θερμική μηχανή είναι ο αιολικός κινητήρας του ...

... στις οποίες το οξύ του Πιλότυ (Piloty's acid) και παράγουν νιτροξύλιο με θερμική αποσύνθεση. Άλλες αξιοσημείωτες μελέτες πάνω στην παραγωγή του νιτροξύλιου ...

... συμπεριφορά διαμαγνητικό Ειδική ηλεκτρική αντίσταση (20 °C) 1.29 µΩ/m Ειδική θερμική αγωγιμότητα (300 K) 7.97 W·m Σκληρότητα Mohs 2.25 Σκληρότητα Brinell 94 ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

thermikos -i -o, thermikos -h -o


Deutsche Synonyme zu: θερμικός -ή -ό

warm thermisch

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15