ημιυπόγειος -α -ο  

  • Halb-Keller
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... ήταν μεγάλα, ορθογώνια συνήθως δωμάτια, που κατασκευάζονταν υπόγεια ή ημιυπόγεια. Φωτίζονταν ελάχιστα, από παράθυρα που βρίσκονταν στη σκεπή. Η κάθε κόγχη ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

imiipogios -a -o, imiipojios -a -o, hmiypogeios -a -o

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15