ευχαριστιακός -ή -ό  

  • Eucharistie
    upvotedownvote
  • eycharistiakos
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Είναι και Μέθεξη Στον Θωμά Ακινάτη και τον Γρηγόριο Παλαμά, Αρμός 2010 Η Ευχαριστιακή Οντολογία, Δόμος 1992. Η Ιστορία της Αγάπης του Θεού, Ι.Μ. Βατοπαιδίου ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

efcharistiakos -i -o, eyxaristiakos -h -o


Deutsche Synonyme zu: ευχαριστιακός -ή -ό

Abendmahl Eucharistie Herrenmahl Kommunion Tisch des Herrn heilige Kommunion Altarssakrament allerheiligstes Sakrament

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15