επιμελής -ής -ές  

  • fleißig
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... της ραββινικής διαλεκτικής. Ο ίδιος ομολογεί αργότερα ότι υπήρξε πολύ επιμελής και μάλιστα "περισσότερος ζηλωτής των πατρικών παραδόσεων" και διέπρεπε ...

... κογκλάβιο αννέβασαν τον φατσινέττι στον παπικό θρόνο ως Πάπα Ιννοκέντιο Θ΄. Επιμελής στην προέλευση της επιτυχίας του, Ο Ιννοκέντιος Θ΄ υποστήριξε, κατά την ...

... δίδαξε στη Σχολή Οικονομικών, η οποία σταθερά δεν τον έκανε δεκτό. Αφού επιμελήθηκε ένα βιβλίο σχετικό με τις επιστολές του Τζον Στιούαρτ Μιλ (John Stuart ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

epimelis -is -es, epimelhs -hs -es


Deutsche Synonyme zu: επιμελής -ής -ές

pflichteifrig fleißig geschäftig beflissen eifrig emsig dienstfertig dienstbar dienstbeflissen schaffig arbeitsam engagiert produktiv anpackend energisch strebsam tatkräftig tüchtig mit Schmackes besorgt betriebsam befleißigt bemüht bestrebt intensiv passioniert fanatisch leidenschaftlich begeistert (leidenschaftlich) hingebungsvoll (sehr) engagiert glühend voller Leidenschaft mit Hingabe voller Hingabe enthusiastisch mit Lust und Liebe mit Leib und Seele (dabei) heiß und innig (lieben) mit ganzer Seele aus Passion mit großem Einsatz mit viel Engagement mit (viel) Herzblut rückhaltlos

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15