διλημματικός -ή -ό  

  • im Dilemma steckend
    upvotedownvote
  • zwickmühlenartig
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dilimmatikos -i -o, thilimmatikos -i -o, dilhmmatikos -h -o


Synonyme zu: διλημματικός -ή -ό

ψευδοδιλημματικός

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15