διεθνής -ής -ές  

  • international
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... τοπική μητρική γλώσσα, η Αραμαϊκή ως διεθνής γλώσσα για την υπόλοιπη Μέση Ανατολή και τελικά η Ελληνική ως άλλη μία διεθνής γλώσσα για τις ανατολικές περιοχές ...

... «κύκλος Φρόυντ». Τον Απρίλιο του 1908 πραγματοποιήθηκε στο Σάλτσμπουργκ μία διεθνής συνάντηση, ένα ιδιότυπο συνέδριο που ονομάστηκε «επισήμως» από τον Γιουνγκ ...

... (ounce, oz) χρησιμοποιείται για άλλα εμπορεύματα και 1 oz = 28,3495 g Ο διεθνής όρος είναι fineness που σημαίνει τίτλος ή και εγχάρακτη σφραγίδα τίτλου ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

diethnis -is -es, thiethnis -is -es, diethnhs -hs -es


Deutsche Synonyme zu: διεθνής -ής -ές

international global weltweit in aller Herren Länder weltumspannend in aller Welt multinational auf der ganzen Welt zwischenstaatlich grenzüberschreitend

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15