δείξος  

Noch keine Übersetzung :(

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Ως δείξη (αγγλ. deixis) ορίζεται η γλωσσική λειτουργία κατά την οποία χρησιμοποιούμε στοιχεία από το περιβάλλον τού ομιλητή (γλωσσικό και εξωγλωσσικό) ...

... ανάγκασαν το Βέλγιο να αλλάξει το σχεδιασμό της εθνικής όψης του, για να δείξει το πρωτότυπο πορτρέτο του μονάρχη του, διότι το 2008 είχε επίσης ακολουθήσει ...

... ή την αθωότητα που απαιτούσε ο ρόλος. Ο Σέλζνικ παρατήρησε ότι δεν είχε δείξει ενθουσιασμό για το ρόλο, μέχρι τη στιγμή που ανέθεσαν τον πρωταγωνιστικό ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

diksos, thiksos, deiksos

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15