δανειστικός -ή -ό  

  • Darlehen
    upvotedownvote
  • Leih-
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... εγκαταβιώνει νέα αδελφότητα Η εκκλησία της Παναγίας στη θέση «Βαθύρεμα» Η Δανειστική Βιβλιοθήκη, σε παραδοσιακό κτήριο, δωρεάς του Τάκη Καρδαρά Το Πολιτιστικό ...

... αντικατέστησαν τα μέσα και ανώτερα κατηχητικά, σχολή βυζαντινής μουσικής, δανειστική βιβλιοθήκη, καθώς και θρησκευτική υπηρεσία στρατού. Επίσης υπό ιδία επίβλεψη ...

... στους οποίους συμπεριλαμβάνεται το Λαογραφικό Μουσείο Πλαταριάς και η Δανειστική Βιβλιοθήκη Πλαταριάς, τα οποία λειτουργούν υπό την εποπτεία του Πολιτιστικού ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

danistikos -i -o, thanistikos -i -o, daneistikos -h -o


Deutsche Synonyme zu: δανειστικός -ή -ό

Mittelaufnahme Kredit Schulden Anleihe Pump Darlehen Ratenkredit Privatkredit Sofortkredit Bankkredit Wunschkredit Finanzierung Dispokredit Barkredit

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15