δαμασκηνός -ή -ό  

  • aus Damaskus
    upvotedownvote
  • damaszenisch
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Ο Μητροπολίτης Βελεστίνου Δαμασκηνός (κατά κόσμον Ιωάννης Καζανάκης) είναι Έλληνας Ιεράρχης και Τιτουλάριος Μητροπολίτης Βελεστίνου. Γεννήθηκε στις Μάλες ...

... ... δια χειρός Δαμασκηνού Ρινέσου — Σημείωση του Ρινέσου Δαμασκηνού σε κώδικα του 1657 Ο Ρινέσος Δαμασκηνός ήταν βυζαντινός βιβλιογράφος του 17ου αιώνα ...

... Ο Δαμάσκιος (458-πρώτο ήμισυ του 6ου αι.) ήταν σημαντικός νεοπλατωνικός φιλόσοφος, που ασχολήθηκε με τα βασικά ζητήματα της οντολογικής ιεραρχίας, της ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

damaskinos -i -o, thamaskinos -i -o, damaskhnos -h -o

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15