γονατιστός -ή -ό  

  • hingekniet
    upvotedownvote
  • kniend
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... αυτός από τον Οδυσσέα. Σε αγγείο εικονίζεται χωρίς επιγραφή να ικετεύει γονατιστός τον Οδυσσέα, σκηνή που περιγράφεται ως εξής στην Οδύσσεια: «Τότε ο Λειώδης ...

... ανάθημα, είναι ο εξίσου φημισμένος Θνήσκων Γαλάτης και ο λιγότερο γνωστός Γονατιστός Γαλάτης του Λούβρου. Το γλυπτό σύμπλεγμα εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε ...

... τους για να στηρίξουν ένα τεράστιο όστρακο. Πάνω σε αυτό παρουσιάζεται γονατιστός και σε υπερφυσικό μέγεθος, ο Τρίτων, μια θεότητα της θάλασσας κατά την ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

gonatistos -i -o, ronatistos -i -o, gonatistos -h -o

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15