γλυφός -ή -ό  

  • leicht salzig
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... προέρχεται από τα πηγάδια της περιοχής, που το νερό τους είναι υφάλμυρο, δηλαδή γλυφό. Κύριο λήμμα: Αιξωνή Στα Αστέρια έχει ανακαλυφθεί πρωτοελλαδικό νεκροταφείο ...

... Γλύφα (Επαρ. Οδ. Μύλων-Σούρπης) προς Πελασγία/Γλύφα ...

... Κοινότητα Βαθυκοίλου -- το Βαθύκοιλο [ 194 ] Τοπική Κοινότητα Γλύφας [ 673 ] η Γλύφα [ 612 ] τα Δρυμάρια [ 2 ] το Λιμάνι Βαθυκοίλου [ 25 ] το Παγώνι ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

glifos -i -o, rlifos -i -o, glyfos -h -o

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15