αστικός -ή -ό  

  • Stadt-
    upvotedownvote
  • städtisch
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... δειγματοληπτική έρευνα που έγινε δύο ημέρες μετά για να εξακριβωθούν σφάλματα. Ο αστικός πληθυσμός αντιπροσωπεύει το 43,3% του συνολικού πληθυσμού, ενώ ο ημιαστικός ...

... απογραφή κατά την οποία ο αστικός πληθυσμός ξεπερνά τον αγροτικό. Συγκεκριμένα, το 53,2% του πληθυσμού κατοικεί σε αστικές περιοχές, ενώ το 11,6% και ...

... 146 κατοίκους. Σύμφωνα με την απογραφή μόνο το 16,4% του πληθυσμού είναι αστικός, το 12,5% του συνολικού πληθυσμού χαρακτηρίζεται ημιαστικός, ενώ το 71 ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

astikos -i -o, astikos -h -o


Deutsche Synonyme zu: αστικός -ή -ό

städtisch gemeindlich kommunal urban für die Stadt für städtisches Leben charakteristisch gebildet und weltgewandt weltmännisch weltläufig weltstädtisch metropolitan

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15