αρσενοκοιτώ  

  • Gleichgeschlechtlichen Verkehr unter Männern haben
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... κληρονομήσουσι». (1 Κορινθίους 6:9, 10) Εκκλησιαστικοί πατέρες αντιμετώπισαν την αρσενοκοιτία — πολύ πιο σπάνια ασχολήθηκαν με το λεσβιασμό — ως αμαρτία, ενώ κάτι ...

... πόρνοι ούτε ειδωλολάτρες ούτε μοιχοί ούτε θηλυπρεπείς ομοφυλόφιλοι ούτε αρσενοκοίτες ομοφυλόφιλοι ούτε κλέφτες ούτε πλεονέκτες ούτε μέθυσοι ούτε υβριστές ...

... πρώτη επιστολή του Πέτρου, και 54 στην δεύτερη. Παράδειγμα αποτελεί το αρσενοκοίτης (αυτός που κοίτεται με αρσενικά, ομοφυλόφιλος) Στην ελληνιστική κοινή ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

arsenokito, arsenokoitw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15