από την άλλη  

  • andererseits
    upvotedownvote
  • auf der anderen Seite
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... πως «Από όλους τους συμμάχους της Ναζιστικής Γερμανίας, η Ρουμανία φέρει την ευθύνη για τους θανάτους περισσότερων Εβραίων από οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός ...

... κόκκινο, και η άλλη ομάδα άλλο χρώμα, για παράδειγμα μπλε. Αυτό θα απέτρεπε τη σύγχυση και την άγρια προσπάθεια να αποσπάσεις τη μπάλα από το γείτονα σου» ...

... μητρική γλώσσα, η Αραμαϊκή ως διεθνής γλώσσα για την υπόλοιπη Μέση Ανατολή και τελικά η Ελληνική ως άλλη μία διεθνής γλώσσα για τις ανατολικές περιοχές ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

apo tin alli, apo thn allh


Deutsche Synonyme zu: από την άλλη

hinwiederum (ganz) im Gegenteil andererseits hingegen dagegen im Gegensatz dazu dennoch im Unterschied dazu handkehrum jedoch konträr dazu hinwieder demgegenüber aber wohingegen im Kontrast dazu nur dahingegen wogegen während währenddessen alldieweil dieweil zum anderen auf der anderen Seite man muss auch sehen (dass) andersrum (gesehen) zum andern man sollte nicht übersehen (dass) gegenüber vis-a-vis gegenüberliegend jenseits entgegengesetzt am anderen Ufer auf der anderen Straßenseite

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15