αποψινός -ή -ό  

  • heute Abend
    upvotedownvote
  • von heute Abend
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... ουρανός Τα γιορτινά σου φόρεσε LYRA LS1026 1965 Θυμάσαι Το βράδυ το αποψινό LYRA LS1047 1965 Λαβωμένο παληκάρι Πικρός καημός LYRA LS1088 ...

... της ελληνικής αιτήσεως και μάλιστα κατ' επανάληψιν είχον διατυπώσει την άποψιν ταύτην επισήμως προς τας ενδιαφερομένας κυβερνήσεις των χωρών-μελών της ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

apopsinos -i -o, apopsinos -h -o

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15