απομνημονευματικός -ή -ό  

  • jmd. der mit Erinnerungen zu tun hat / Erinnerungen präsentiert / Erinnerung pflegt
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

apomnimonevmatikos -i -o, apomnhmoneymatikos -h -o


Synonyme zu: απομνημονευματικός -ή -ό

απομνημονευματογραφικός

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15