αποδεσμευμένος -η -ο  

  • ausgedockt
    upvotedownvote
  • freigegeben
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

apodesmevmenos -i -o, apothesmevmenos -i -o, apodesmeymenos -h -o


Deutsche Synonyme zu: αποδεσμευμένος -η -ο

autorisiert genehmigt abgenommen freigegeben

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15