αποδεκτό    [apodekto, apothekto]

Noch keine Übersetzung :(


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αποδεκτό

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αποδεκτό

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αποδεκτό


Grammatik

Noch keine Grammatik zu αποδεκτό.Griechische Definition zu αποδεκτό

αποδεκτό [apo∂ektó] το, (L)

acceptabidivty, acceptance (near-syn αποδοχή 2c):
επιβάλλεται το αποδεκτό των λέξεων για δημόσια χρήση
[fr kath (neol) το αποδεκτόν, substantiv. n of αποδεκτός]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback