απλή  (apli, aplh)  

Ähnliche Wörter zu απλή

απλήρωτα

απλήρωτος -η -ο

Deutsche Synonyme zu απλή

direkt schlichtweg einfach direktemang schlechtweg geradewegs geradezu gerade schlankweg schlicht und einfach schlicht nachgerade schlechthin freilich schlechterdings rein glatt glattweg reinweg reinwegs reinewegs schlankwegs glattwegs schlichtwegs schlechtwegs rundweg gradweg durchaus platterdings geradezus mühelos reibungslos wie geschmiert störungsfrei wie am Schnürchen problemlos wie ein Glöckerl umstandslos ohne Probleme ohne Schwierigkeiten anstandslos unaufwändig klaglos primitiv leicht verständlich geschenkt unproblematisch simpel leicht unkompliziert karg unverwöhnt frugal modest unprätentiös spartanisch anspruchslos bescheiden genügsam spärlich uneitel trivial normal ordinär alltäglich gemein mittelmäßig profan durchschnittlich gewöhnlich stinknormal Plain Vanilla schnöde mittelprächtig Allerwelts... nichts Besonderes überall vorhanden gibt's im Überfluss Dutzendware Alltags... banal handelsüblich ganz selbstverständlich in aller Selbstverständlichkeit ganz natürlich ehrlich gesagt bloß nichts (weiter) als nur Muster Modell Prototyp häufig weit verbreitet üblich gebräuchlich gang und gäbe verbreitet klassisch herkömmlich gängig an der Tagesordnung ortsüblich geläufig die Regel (sein) kein Einzelfall nicht selten tägliches Brot (sein) zum täglichen Brot gehören konventionell man kennt das (von) im Normbereich der Norm entsprechen(d) nicht überraschend erwartbar dem Erwartungshorizont entsprechend den Erwartungen entsprechend in der Norm liegen(d) der Normalverteilung entsprechen(d) Normalbenzin gesund selbstverständlich natürlich daran ist nichts Falsches


Beispielsätze απλή

Quelle: Wikipedia

... Απλή (γραμμική) αρμονική ταλάντωση ονομάζεται η ταλάντωση κατά την οποία η τροχιά είναι ευθύγραμμη (απλή) και η απομάκρυνση του κινητού από τη θέση ισορροπίας ...

... μόνο σε όσους συνδυασμούς ξεπεράσουν το 3%. Άλλη μια παραλλαγή είναι η Απλή αναλογική ανά περιφέρεια, κατά την οποία οι έδρες διανέμονται πρωτογενώς ...

... εκπαιδευτεί ώστε να υπακούει σε απλές διαταγές. Οι γάτες επίσης έχει διαπιστωθεί ότι μαθαίνουν να χειρίζονται απλούς μηχανισμούς, όπως πόμολα πόρτας. ...


Beispielsätze einfach

Ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll.

Du läufst einfach vor den Problemen des Lebens davon.

Wenn du mich nicht so gekannt hast, dann hast du mich einfach gar nicht gekannt.

Quelle: ludoviko, MUIRIEL, sugisaki


Anzeige

Weiterführende Links

Griechische Definition von απλήαπλή

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15