απάνω κάτω  

  • herunter
    upvotedownvote
  • nach unten
    upvotedownvote
  • von oben runter
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... παράγωγά της. Η Φουρνή κατά το παρελθόν αποτελούνταν από δύο χωριά, την Απάνω και την Κάτω Φουρνή, η οποία ήταν γνωστή και ως Αμπραμοχώρι, γιατί εκεί κατοικούσε ...

... 146 κατ. το 1583. Την περίοδο της Τουρκοκρατίας κατοικούσαν ορισμένοι Τούρκοι. Το 1834 είχε 38 χριστιανικές και 10 τουρκικές οικογένειες, ενώ η Απάνω Σύμη ...

... προς Χρωμοναστήρι. Αποτελούνταν από δύο γειτονιές των Απάνω και Κάτω Μύλων. Από το 1972 οι Απάνω-Κάτω Μύλοι εγκαταλείφθηκαν και οι κάτοικοί τους εγκαταστάθηκαν ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

apano kato, apanw katw


Deutsche Synonyme zu: απάνω κάτω

runter hinab herunter hinunter nieder abwärts herab nach unten

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15