ανατομικά    [anatomika]

Noch keine Übersetzung :(

Etymologie zu ανατομικά

ανατομικά ανατομικός


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu ανατομικά

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie ανατομικά

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu ανατομικά

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu ανατομικά.Griechische Definition zu ανατομικά

ανατομικά [anatomiká] adv (L)

structurally, anatomically:
(ο γενετικός κώδικας) καθορίζει, ανατομικά και λειτουργικά, τον κάθε τύπο ζώου (Papanoutsos) |
το λιοντάρι του Aγίου Mάρκου είναι ανατομικά .. παράλογο .. όμως ασφαλώς νοείται κατά λόγον (Tsatsos)
[der fr ανατομικός]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback