αναλογούν    [analogun, analorun, analogoyn]

Noch keine Übersetzung :(

Ähnliche Bedeutung wie αναλογούν

Noch keine Synonyme


Beispielsätze αναλογούν

... Στα μαθηματικά δυο μεγέθη καλούνται ανάλογα όταν οι τιμές τους του ενός είναι πολλαπλάσια των τιμών του άλλου, δηλαδή όταν οι αντίστοιχες τιμές των δύο ...

... Αναλογικό σήμα είναι η ρέουσα ένταση που λαμβάνει συνεχείς τιμές σε ένα μέσο μετάδοσης συναρτήσει του χρόνου αντικατοπτρίζοντας τη διακύμανση μιας ποιότητας ...

... Ανάλογα ποσά ονομάζονται δύο μεγέθη στα οποία, όταν αυξάνεται το ένα κατά μια συγκεκριμένη ποσότητα το άλλο αυξάνεται επίσης κατά μία άλλη πάλι συγκεκριμένη ...

Quelle: Wikipedia

Grammatik

Noch keine Grammatik zu αναλογούν.


Griechische Definition zu αναλογούν

αναλογούν [analoγún] το, s. ανάλογο 1

[fr kath το αναλογούν ← MG το αναλογούν, substantiv. n fr αναλογούν ποσόν (this latter still in kath use)]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu αναλογούν

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15