αμφότεροι -ες -α  

  • beide
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... πλέον διάκριση μεταξύ Αρχαίας και Νέας Εβραϊκής, αλλά χρησιμοποιείται για αμφότερες ο όρος ‘Ivrit. Ο πρώτος πρωθυπουργός του Κράτους του Ισραήλ Νταβίτ Μπεν ...

... του δευτερολέπτου, ενώ ο κατάλογος Tycho πάνω από 1.050.000 αστέρες. Αμφότεροι οι κατάλογοι περιέχουν μεγάλο όγκο αστρομετρικών και φωτομετρικών δεδομένων ...

... αξιόλογους μεταβλητούς αστέρες του αστερισμού αυτού είναι ο Τ και ο U αμφότεροι ορατοί δια γυμνού οφθαλμού, περισσότερο λαμπροί, ο μεν Τ μεταξύ 5.8 - ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

amfoteri -es -a, amfoteroi -es -a


Deutsche Synonyme zu: αμφότεροι -ες -α

alle beide beide zwei alle zwei alle zwei beide die beiden die zwei die zwei beiden

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15