{η}  αμορόζα Subst.  [amoroza]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!

Etymologie zu αμορόζα

αμορόζα italienisch amorosa (ερωτευμένη), Femininum von amoroso mittellateinisch amorosus lateinisch amor amo


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu αμορόζα.Griechische Definition zu αμορόζα

αμορόζα1 [amoróza] η, (& μορόζα & region. αμορούντζα) obsolesc

sweetheart, mistress (syn αγαπητικιά, ερωμένη, μαιτρέσα, φιλενάδα):
συζεί με την αμορόζα του |
παντρεμένος με παιδιά κ' έχει αμορόζα |
παίρνει την γυναίκα (του Παλάσκα) μορόζα (Makryg) |
έσερνε δυο τρεις μορόζες από κοντά (NLoykop) |
poem κ' είμαι γυναίκα σου ή μορόζα σου είμαι τάχα (Rotas) |
του τάξαμε αμορούντζες, | ένα ηφαίστειο μελαγχολικό, | τη Mέδουσα κλ (Decavalles)
[fr MG αμορόζα ← It amorosa 'id']
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback