αλεγράρω Verb  [alegraro, alerraro, alegrarw]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!

Erklärung zu αλεγράρω

In der Regel gehören griechische Verben die auf -άρω Enden zur neugriechischen Umgangssprache und werden aus Fremdwörtern gebildet.

Etymologie zu αλεγράρω

αλεγράρω italienisch allegrare allegro lateinisch alacer alo indoeuropäisch (Wurzel) *al- (αυξάνω, τρέφω)


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu αλεγράρω.Griechische Definition zu αλεγράρω

αλεγράρω [aleγráro] aor αλεγράρισα & αλέγραρα, aor subj αλεγράρω

① trans make one gay, merry:
ξέρει ν' αλεγράρη την παρέα |
ήρθε και μας αλεγράρισε |
(ο Πέτρος) θέλησε ν' αλεγράρη τη διάθεσή τους (DOikonomidis)
ⓐ intr become merry, be joyful (syn γίνομαι αλέγρος, ευθυμώ, ευφραίνομαι):
ήρθε ο γιος τους κι αλεγράρανε |
ας αλεγράρουμε λιγάκι στις γιορτές |
να πάτε εκδρομή ν' αλεγράρετε
② invigorate, brace up (syn ζωογονώ):
το κρασί αλεγράρει τον άνθρωπο wine braces man up (syn ζωογονεί τον άνθρωπο)
[fr It allegrare]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback