αλήθεια στ`    [alithia st`, alhtheia st`]

Noch keine Übersetzung :(

Ähnliche Bedeutung wie αλήθεια στ`

Noch keine Synonyme


Beispielsätze αλήθεια στ`

... Αλήθεια είναι, γενικά, η υπαρκτότητα μιας κατάστασης ή η πραγματικότητα ενός γεγονότος. Ως αλήθεια δεχόμαστε αυτό που αντιλαμβάνονται ως πραγματικότητα ...

... κάτι σαν λέπια, και ξαναείδε αμέσως· και καθώς σηκώθηκε, βαπτίστηκε.Είναι αλήθεια ότι η κλήση του Παύλου από τον Χριστό έγινε στην πιο ακατάλληλη στιγμή ...

... Φιλοσοφικά Ψιχία υποστηρίζει ότι «η υποκειμενικότητα είναι μια αλήθεια» και ότι «η αλήθεια είναι υποκειμενική». Αυτή η άποψη αφορά τη διάκριση μεταξύ τού ...

Quelle: Wikipedia

Grammatik

Noch keine Grammatik zu αλήθεια στ`.


Weiterführende Links

Griechische Definition von αλήθεια στ`αλήθεια στ`


Frage oder Kommentar zu αλήθεια στ`

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15