αλήθεια στ`    [alithia st`, alhtheia st`]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!


GriechischDeutsch
Πέντε χρόνια, και αυτή είναι η αλήθεια, στ' ορκίζομαι!Das ist die Wahrheit!
Κι αν υποψιαστώ πως είναι αλήθεια στ'ορκίζομαι θα σε βρω και θα σε σκοτώσω.Und wenn ich den Verdacht bekomme, dass das stimmt, dann finde ich dich und bring dich um. Das schwör ich dir!
Κι όσο κι αν στ' αλήθεια... στ' αλήθεια μετανιώσω για ό,τι θα κάνω... τώρα θέλω να είμαι με κάποιον άλλο.Und so sehr ich das... was ich jetzt vorhabe, vielleicht tierisch bedauern werde... da gibt es jemanden, bei dem ich jetzt sein will.
και γνωρίζω πως ήμουν και ότι αυτά που έκανα ήταν στα αλήθεια, στ'αλήθεια άσχημα.Und ich weiß, es ist schlecht, was ich gemacht habe und wie ich war.
Τζακ, σου λέω την αλήθεια, στ' ορκίζομαι.Jack, ich sage Dir die Wahrheit, Ich schwöre.

Synonyme zu αλήθεια στ`

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αλήθεια στ`

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αλήθεια στ`

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu αλήθεια στ`.ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback