{το}  αλάργεμα Subst.  [alargema, alarjema]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!

Etymologie zu αλάργεμα

αλάργεμα αλαργεύω + -μα italienisch alla larga


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
αλαργεμός
απομάκρυνση
αποτράβηγμα
ξεμάκρεμα
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu αλάργεμα.Griechische Definition zu αλάργεμα

αλάργεμα το [alárjema] : (λαϊκότρ., λογοτ.) αλαργεμός.

[αλαργεύ(ω) -μα με αποβ. του [v] πριν από [m] ]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback