αισχύνομαι  

  • ich bin überwältigt
    upvotedownvote
  • ich schäme mich
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Αβινιόν της Γαλλίας τον αντιπάπα Κλήμη Ζ΄. Ο Βονιφάτιος Θ΄ πέθανε «εν αισχύνη» υπό το βάρος των εναντίον του κατηγοριών περί σοδομισμού. Τα Wikimedia ...

... ασύμφορη. Για ένα χρόνο χρησιμοποιήθηκε ως υδροφόρο, ίσως για να ξεπλύνει την αισχύνη που υπέστη. Οι ελληνικές κυβερνήσεις ουδέποτε έθεσαν θέμα αποζημίωσης. ...

... αποστρατεύτηκε. Ο Κοσμάς Ζώτος ευτύχησε να πεθάνει στην Αθήνα το 1916 πριν την αισχύνη της κατάσχεσης του ελληνικού στόλου από τους "σύμμαχους" Γάλλους και της ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

eschinome, aisxynomai

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15