αισθητικό    [esthitiko, aisthhtiko]

Noch keine Übersetzung :(


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αισθητικό

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αισθητικό

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αισθητικό


Grammatik

Noch keine Grammatik zu αισθητικό.Griechische Definition zu αισθητικό

αισθητικό [esθitikó] το,

esthetic sensitivity or joy:
το αληθινά αισθητικό, το ουσιαστικά ωραίο (Tsatsos) |
το αισθητικό δεν πρέπει να θεωρήται καθαρά ηδονή (Theodorakop) |
το αισθητικό τούς φαντάζει σα μια πολυτέλεια (Tsatsos)
[the n of αισθητικός]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback