{η}  αβασταγιά  Subst.  [avastagia, avastajia, abastagia]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αβασταγιά

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αβασταγιά

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αβασταγιά

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu αβασταγιά.Griechische Definition zu αβασταγιά

αβασταγιά [avastayá] η, (& αβασταξιά)

impatience (syn ανυπομονησία):
Πότε μ' υπομονή και ζήλο [...] πότε μ' αβασταγιά και φούρια σαν τον Kαψάλη (Prevelakis) |
μήτε και που δυνόντανε πια ο Σκελετόβραχος να κρύψη την αβασταξιά του (Vlami).
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback