αβαρεσιά    [avaresia, abaresia]

Noch keine Übersetzung :(

Etymologie zu αβαρεσιά

αβαρεσιά αβάρετος


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αβαρεσιά

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αβαρεσιά

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αβαρεσιά

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu αβαρεσιά.Griechische Definition zu αβαρεσιά

αβαρεσιά [avaresjá] η,

tirelessness, didivgence:
χαρά στην αβαρεσιά σου |
αβαρεσιά που την έχεις!
[cf αβάρετος]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback