αβαντπαρλιέρης    [avantparlieris, abantparlierhs]

Noch keine Übersetzung :(


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αβαντπαρλιέρης

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αβαντπαρλιέρης

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αβαντπαρλιέρης

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu αβαντπαρλιέρης.Griechische Definition zu αβαντπαρλιέρης

αβαντπαρλιέρης ο, βλ. . [...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15