αβαντζιάζω  Verb  [avantziazo, abantziazw]

Noch keine Übersetzung :(


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αβαντζιάζω

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αβαντζιάζω

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αβαντζιάζω

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu αβαντζιάζω.Griechische Definition zu αβαντζιάζω

αβαντζιάζω.

Kερδίζω:
διά ν’ αβαντζιάσει ο άτυχος καβαλλάρης ονομίσματα φ´ (Mαχ. 52414).
[<παλαιότ. γαλλ. avanchier ή προβ. avançar]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15