αβανιάρης -α -ικο  Adj.  [avaniaris -a -iko, abaniarhs -a -iko]

Noch keine Übersetzung :(


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αβανιάρης -α -ικο

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αβανιάρης -α -ικο

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αβανιάρης -α -ικο

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

  • ο αβανιάρης (maskulin)
  • η αβανιάρα (feminin)
  • το αβανιάρικο (neutrum)


Weiterführende Links

Griechische Definition von αβανιάρης -α -ικοαβανιάρης -α -ικο


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback