αβαλσάμωτος -η -ο  Adj.  [avalsamotos -i -o, abalsamwtos -h -o]

Noch keine Übersetzung :(


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αβαλσάμωτος -η -ο

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αβαλσάμωτος -η -ο

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αβαλσάμωτος -η -ο

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

  • ο αβαλσάμωτος (maskulin)
  • η αβαλσάμωτη (feminin)
  • το αβαλσάμωτο (neutrum)


Griechische Definition zu αβαλσάμωτος -η -ο

αβαλσάμωτος -η -ο [avalsámotos] : που δε βαλσαμώθηκε· αταρίχευτος. ANT βαλσαμωμένος.

[α- 1 βαλσαμώ(νω) -τος]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback