αβάσιστος -η -ο  Adj.  [avasistos -i -o, abasistos -h -o]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αβάσιστος -η -ο

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αβάσιστος -η -ο

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αβάσιστος -η -ο

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

  • ο αβάσιστος (maskulin)
  • η αβάσιστη (feminin)
  • το αβάσιστο (neutrum)


Griechische Definition zu αβάσιστος -η -ο

αβάσιστος -η -ο [avásistos] : αβάσιμος, αστήρικτος: Aβάσιστα λόγια. Aβάσιστες κατηγορίες. αβάσιστα ΕΠIΡΡ.

[λόγ. α- βασισ- (βασίζω) -τος]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback