αβάρα    [avara, abara]

Noch keine Übersetzung :(


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αβάρα

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αβάρα

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αβάρα

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu αβάρα.Griechische Definition zu αβάρα

αβάρα [avára] (άκλ.) : (ναυτ.) παράγγελμα το οποίο αντιστοιχεί στην προστακτική απομάκρυνε: αβάρα, να μη χτυπήσουμε στο βράχο. αβάρα από δω, φύγε γρήγορα, στρίβε. || (ως ουσ.) στις ΦΡ κάνω / βάζω αβάρα, αβαράρω.

[αβαρ(άρω) (αναδρ. σχημ.)]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15