αβάντζον    [avantzon, abantzon]

Noch keine Übersetzung :(


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αβάντζον

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αβάντζον

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αβάντζον

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu αβάντζον.Griechische Definition zu αβάντζον

αβάντζον το.

Kέρδος, όφελος:
(Θρ. Kύπρ. 474).
[<ιταλ. avanzo. H λ. και σήμ. (‑ο)]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15