α τέμπο  

  • a tempo
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... συντριπτική νίκη των Ρωμαίων στις Κυνός Κεφαλές. Οι όροι της Συνθήκης των Τεμπών ήταν ιδιαίτερα αυστηροί, καθώς ο Φίλιππος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει όλες ...

... σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι "ο ίππος δεν μπορεί να κερδίσει τέμπο". 8... Βα2 9.Ιδ8 Βα1 10.Ιβ7 Βα2 11.Ι:γ5 Βα1 12.Ιε4 Βα2 13.Ιδ6 Βα1 14.Ι:γ4 ...

... Γεωγραφικό λεξικό της Ελλάδας. Α΄. Αθήνα: ΔΟΛ, σελ. 231. ISBN 978-960-503-165-7.  «Ευαγγελισμός». dimostempon.gr. Δήμος Τεμπών. http://www.dimostempon.gr/index ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

a tebo, a tempo

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15