ίδιος -α -ο  (idios -a -o, ithios -a -o)  


Beispielsätze ίδιος -α -ο

Quelle: Wikipedia

... Το MusicBrainz είναι ένα έργο που έχει ως στόχο να δημιουργήσει μία ανοικτού περιεχόμενου μουσική βάση δεδομένων. Παρόμοια με το εγχείρημα freedb, ιδρύθηκε ...

... είναι μονάδα μήκους στο μετρικό σύστημα, ίση με ένα εκατοστό του μέτρου. Το ίδιο το εκατοστόμετρο ονομάζεται απλούστερα και εκατοστό, όπως και πόντος στην ...

... H British Broadcasting Corporation (ελληνικά: Βρετανική Εταιρεία Μεταδόσεων) που σχεδόν πάντα αποκαλείται (το) BBC (Μπι Μπι Σι) είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ...


Beispielsätze selber

Tatsächlich ist ein halbes Auge sehr nützlich, denn mit einem halben Auge kann ein Tier die Hälfte von einem anderen Tier sehen, das es auffressen will, und ihm aus dem Weg gehen, und es wird selber das Tier fressen, das nur ein Drittel-Auge oder nur 49% eines Auges hat, weil dieses ihm nicht schnell genug aus dem Weg gehen wird, und das Tier, das aufgefressen wurde, wird keine Kinder bekommen, weil es tot ist.

Wieso können wir uns nicht selber kitzeln?

Leute, die immer über sich selber sprechen, langweilen mich.

Quelle: MUIRIEL, MUIRIEL, tinacalysto


Anzeige

Weiterführende Links

Griechische Definition von ίδιος -α -οίδιος -α -ο

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15