έχων -ουσα -ον  

  • haben
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Αφρική, τη Βόρεια Αμερική και τη Νότια Αμερική. Για σύγκριση, η Ανταρκτική έχει το διπλάσιο μέγεθος της Αυστραλίας. Περίπου το 98% της επιφάνειας της Ανταρκτικής ...

... πιστεύεται ότι δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμη. Οι μεγάλοι γαλαξίες μπορεί να έχουν περισσότερα: Ο Γαλαξίας της Ανδρομέδας π.χ. μπορεί να έχει 400 ή 500. Ορισμένοι ...

... ατμοσφαιρικό αέρα, επικαλύπτεται από ένα λεπτό στρώμα οξειδίου, το οποίο έχει χαρακτηριστική μυρωδιά. Το όσμιο θεωρείται ευγενές μέταλλο μαζί με το ρουθήνιο ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

echon -usa -on, exwn -oysa -on


Deutsche Synonyme zu: έχων -ουσα -ον

innehaben besitzen haben sein Eigen nennen (über etwas) verfügen bieten aufweisen Gutschrift Guthaben sich befinden erleben erfahren (irgendwo) sein

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15