άτοκος -η -ο  

  • zinslos
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Τηλεβοΐδων νήσων που συμπεριλαμβάνει ακόμα τα νησιά Κάλαμος, Καστός, Αρκούδι και Άτοκος. ΤΕΙ Πειραιά, Το Νυδρί και τα Πρηγκιπονήσια Αυτό το λήμμα γεωγραφίας ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

atokos -i -o, atokos -h -o

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15