άγιος -α -ο Adj.  [agios -a -o, ajios -a -o]

  Adj.
(86)

GriechischDeutsch
Πολύ σημαντικό ότι το "άγιος", προσφώνηση του Θεού, στα Εβραϊκά λέγεται "Καντός": ξεχωριστός, άλλος.Es ist sehr bedeutend, dass das hebräische Wort für "heilig", auf Gott bezogen, "Kadosch" ist: getrennt, anders.

Übersetzung nicht bestätigt

Και γνωρίζω την κατάσταση Αυτού· το να είσαι τέλειος και άγιος.Und ich kenne den Zustand dessen, der da vollkommen und heilig ist.

Übersetzung nicht bestätigt

ΝΑ ανακηρυχθεί αμέσως άγιος.Sofort heilig sprechen.

Übersetzung nicht bestätigt

Αλλά σε μία άλλη, γενικότερη έννοια, ο όρος "άγιος", "αγιασμένος" ή "ιερός"Aber in einem anderen, allgemeineren Sinne bedeutet der Begriff "Heiliger" , "heilig" -

Übersetzung nicht bestätigt

Για άγιοι έχουν τα χέρια που προσκυνητές "τα χέρια έρχονται σε επαφή, και η παλάμη να παλάμη είναι άγιος Palmers" φιλί.Für Heiligen haben Hände, die Pilger den Händen berühren, Und Handfläche an Handfläche ist heilig palmers 'Kuss.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
sakral
ehrwürdig
heilig

Grammatik

  • άγιος (maskulin)
  • άγια (feminin)
  • άγιο (neutrum)

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback