άβαρος -η -ο  Adj.  [avaros -i -o, abaros -h -o]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu άβαρος -η -ο

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie άβαρος -η -ο

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu άβαρος -η -ο

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

  • ο άβαρος (maskulin)
  • η άβαρη (feminin)
  • το άβαρο (neutrum)


Griechische Definition zu άβαρος -η -ο

αβάρος, επίθ.

Φιλάργυρος:
άρχοντες αβάροι εκρύβανε τα στάρια (Xρον. σουλτ. 8532).
[<ιταλ. avaro]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback