Αβασγίτης    [Avasgitis, Avasjitis, Abasgiths]

Noch keine Übersetzung :(


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu Αβασγίτης

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie Αβασγίτης

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu Αβασγίτης

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu Αβασγίτης.Griechische Definition zu Αβασγίτης

Αβασγίτης ο.

Αβασγός·
(ως επίθ.) που προέρχεται από την Αβασγία (πβ. αβασγικός):
Δέδωκε μεν ο στρατηγός … χιονίδας ιέρακας δώδεκα Αβασγίτας (Διγ. Gr. 1856).
[<τοπων. Αβασγία + κατάλ. ίτης]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15